Jordens Vänner arbetar med en rad olika frågor/kampanjer som på olika sätt är viktiga för att skapa ett hållbart, mänskligt och rättvist samhälle. Våra verksamhet kan delas in i följande huvudområde.

Demokrati och Ekonomi, Klimat och Energi, Mat och Naturbruk, Regnskog, Svensk skog och Trafik.

Det huvudsakliga arbetet bedrivs i olika utskott som var och ett jobbar med att behandla en viss sakfråga. Dessa arbetar bland annat med att ta fram faktamaterial, hålla seminarier och studiecirklar, ordna möten med beslutsfattare, aktioner och demonstrationer.

Är du särskilt intresserad av ett ämne eller område? Klicka på länkarna ovan eller hör av dig till kansliet på 031-12 80 42, så vidarebefordrar vi dig till respektive kontaktperson.