90_Konto_Logo_RGBAll Jordens Vänners verksamhet möjliggörs genom gåvor. Jordens Vänner har 90-konto, vilket betyder att vår verksamhet granskas av Svenska Insamlingskontroll och att dina gåvor garanterat används till rätt ändamål.

Du väljer själv om pengarna ska gå till hela Jordens Vänners verksamhet eller specifikt till skydd av regnskog och ursprungsfolkens rättigheter i Latinamerika.

Enklast är nog att använda formuläret här nedanför, men du är också varmt välkommen att bidra direkt till vårt 90-konto, pg 90 04 74-8. För dig som föredrar swish, så kan du skänka till hela Jordens Vänners verksamhet på swishnummer 1239004748 och till skydd av regnskog på 1232789949.

Tack för ditt stöd!