Jordens Vänners styrelse 2016

Ordförande
Andrea Söderblom-Tay
andrea.soderblom-tay(a)jordensvanner.se

Sebastian Dawson
sebastian.dawson(@)jordensvanner.se

Kassörer
Adi Musabasic
Stefan Larsson

Ledamöter
Anika Agebjörn
Ellie Cijvat
Simon Rosén
Kitty Ehn
Imanol Rubio Bertilsson
Stig Peterström

Suppleanter
Birgitta Hedström
Lasse Broman