Jordens Vänner är den svenska grenen av Friends of the Earth international som är är världens största demokratiska miljöorganisation med drygt två miljoner medlemmar i 76 länder.

Jordens Vänners riksförening har ett kansli med säte i Göteborg, varifrån lokalgrupper och aktivister kan få hjälp och stöd med t ex projektledning, material etc.

Jordens Vänners verksamhet samordnas av styrelsen som består av 9-11 personer, varav 2 är ordförande.

En stor del av arbetet inom Jordens Vänner görs ideellt, antingen i lokalgrupper, i utskott eller av privatpersoner. Utskotten arbetar  med olika sakfrågor, och alla medlemmar är välkomna att engagera sig.