Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.

Jordens Vänner är den svenska grenen av Friends of the Earth International, världens största demokratiska miljöorganisation med drygt 2 miljon medlemmar runt om i världen.  Jordens Vänner Sverige bildades 1971 och var tillsammans med USA, England och Frankrike initiativtagare till Internationella Jordens Vänner samma år.

Jordens Vänner för en samhällskritisk debatt och är miljörörelsens radikala röst som arbetar lokalt, nationellt och internationellt:

  •  för en ekologisk, hållbar utveckling och en rättvis fördelning av jordens resurser
  • med aktioner och projekt för ett miljövänligt och jämlikt samhälle
  • för att förändra den ekonomiska världsordningen till att bygga på solidaritet och ekologisk hållbarhet

Jordens Vänners arbete bedrivs huvudsakligen i olika utskott som var och ett jobbar med att behandla en viss sakfråga. Dessa arbetar bland annat med att ta fram faktamaterial, hålla seminarier och studiecirklar, ordna möten med beslutsfattare, aktioner och demonstrationer. Jordens Vänner har har lokalgrupper på ett flertal orter runt om i landet som anordnar lokala aktiviteter och deltar i nationella kampanjer. Vi i Jordens Vänner bedriver projekt som klimatinformatörerna och skyddandet av regnskogen i Latinamerika. Vi anordnar även ett flertal aktiviteter och kampanjer under året. Detta ofta tillsammans med andra organisationer i olika nätverk.

Här kan du läsa:

Stadgar Jordens Vänner antagna 2016

Årsredovisning Jordens Vänner 2015 inkl revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse Jordens Vänner 2015

Jordens Vänner Internationellt Organisationer vi är huvudman i Övriga
Friends of the Earth International

Friends of the Earth Europe

SwedWatch

MILKASAirClim

Färnebo Folkhögskola

ChemSec

Latinamerikagrupperna

Gemensam VälfärdTågupproret

Studiefrämjandet

 

Jordens vänner logga

Högupplöst version av Jordens Vänners logga