1. Enskildas val kan lösa klimathotet
Falskt. De omfattande utsläppsminskningar som behövs går bara att åstadkomma genom ett gemensamt agerande där folkrörelser, kommuner, riksdagen med flera agerar kraftfullt.

ikili opsiyon gerçek mi

ze binary options 2. Kärnkraften kan lösa klimathotet
Falskt. För att ersätta kol och olja med kärnkraft skulle vi behöva fyratusen reaktorer världen runt (idag finns 439). Det ger brist på uran och enorma avfalls- och säkerhetsproblem.

ritracciamenti forex 3. Vi kan ha kvar bilsamhället – med biobränslen
Falskt. Globalt går det med nuvarande förutsättningar inte att ersätta mer än tio till tjugo procent av de fossila bränslena med odlade drivmedel, utan att komma i konflikt med matförsörjningen och den biologiska mångfalden.

Quality Tastylia Drugs At Low Price No Prescription Needed 4. Tekniken kommer att lösa klimathotet
Falskt. Läget är så akut att kraftfulla utsläppsminskningar måste börja idag. Det är omöjligt att veta vilka tekniska innovationer som kanske kommer i framtiden.

opzioni binarie pareri 5. Sverige kan inte påverka, vi är för få
Falskt. Rika länder som Sverige har inte bara orsakat störst utsläpp hittills, utan har dessutom bäst förutsättningar för att gå före och kombinera ett hållbart samhälle med en fungerande välfärd.

free binary options signal 6. Handel med utsläppsrätter kan lösa klimathotet
Falskt. Hittills har stora utsläppsrätter delats ut, ofta gratis till dem som förorenar mest. Och i ett utsläppshandelssystem så säljer ekonomiskt svaga aktörer utsläppsrätter till starka. Det leder till att kravet på utsläppsminskningar landar på de fattiga.

trading binary options strategies and tactics (bloomberg financial)