– det brådskar även efter Cancún

Det behövs starkt folkligt engagemang för att stoppa den globala uppvärmningen och stå emot storföretagens falska lösningar på klimatproblemen. Miljöförbundet Jordens Vänner arbetade för att göra Klimattoppmötet i Köpenhamn i december 2009 till en startpunkt för global samarbete för klimaträttvisa. En rättvisa grundad både på rättvisa mellan generationer, mellan Nord och Syd samt social rättvisa inom länder. Det sker i samarbete med Jordens Vänner i 76 andra länder, bonderörelsen Via Campesina och många andra folkrörelser i hela världen.

>> Läs mer efter formuläret

Var med och stöd Miljöförbundet Jordens Vänner arbete för klimaträttvisa:

  1. Ja, jag vill bidra till klimatarbetet!
  2. (obligatoriskt)
  3. (obligatoriskt)
  4. (obligatoriskt)
  5. (obligatoriskt)
  6. (obligatoriskt)
  7. (obligatoriskt)
  8. Vill du ge bort ett klimattelegram? Fyll i mottagarens uppgifter här! Om du inte vill ge bort adoptionen till någon annan, kan du lämna dessa fält tomma.
 

cforms contact form by delicious:days

Vi vill visa på att det finns lösningar redan nu som satsning på tåg och spårvägar istället för nya motorvägar. Solvärme, vindkraft och energisparande istället för miljöfarlig kärnkraft och fossilkraft. Att det behövs kollektiva satsningar för att främja goda lösningar med fjärrvärme och ombyggnad av miljonprogrammet. Det behövs en samhällsplanering som ger god service åt alla istället för externa köpcentra, en miljöomställning av industri och jordbruk som ger jobb, inte subventionering av de redan rikas ökade konsumtion som regeringen satsar på.
Vi måste lite till egna krafter. Politikerna förlitar sig alltmer på kommersiella massmedier för att föra ut sitt budskap. De går inte att lita på. När nuvarande miljöminister Andreas Carlgren var kommunalråd på Ekerö motsatte han sig ett motorvägsbygge över Mälaröarna men nu är han med i en regering som vill bygga denna motorväg.  Statsminister Fredrik Reinfeldt åker omkring i elbil på internationella möten för att inför massmedia visa att han bryr sig om miljön samtidigt som kollektivtrafiken missgynnas av regeringen. Inför Klimattoppmötet i Köpenhamn har regeringen som ordförandeland i EU gått in för att exportera klimatproblemet till tredje världen genom at verka för en global handel med utsläppsrättigheter på storföretagens villkor.
Detta motsätter sig Friends of the Earth International, sammanslutningen av Miljöförbundet Jordens Vänners systerorganisationer, och många andra folkrörelser i hela världen. Storföretagen skapar redan stora problem för folkmajoriteten och den biologiska mångfalden i Syd genom att använda mark till stora plantager för biobränsle eller som klimatkompensation för att rika länder ska kunna fortsätta som förut. Tillsammans arbetar nu folkrörelser i hela världen för att motverka sådana falska lösningar på klimatfrågan och arbeta för konstruktiva lösningar grundad på klimaträttvisa.

Var med och stöd Miljöförbundet Jordens Vänners arbete för klimaträttvisa!