svenska-greenwashpriset Rösta på den som du tycker förtjänar vinna Svenska Greenwashpriset!

Svenska Greenwashpriset delas ut årligen av Jordens Vänner med stöd av Konsumentverket till företag, organisationer eller makthavare som skapat sig en överdrivet grön image med vilseledande marknadsföring och/eller annan kommunikation. Läs mer om greenwash här.

Nu kan du rösta på den som du tycker ska vinna Svenska Greenwashpriset 2017! De fyra slutfinalister som går att rösta på är TUI, GO4LNG, Svenskt Flyg och Haga Initiativet. Rösta på den som du tycker ska vinna och läs nomineringarna nedan (du kan bara rösta en gång)! Den som får flest röster får ta emot Svenska Greenwashpriset i Almedalen. Röstningen avslutas vid lunch den 3 juli.

This poll is closed! Poll activity:
Start date 15-03-2017 10:30:35
End date 03-07-2017 12:00:00
Poll Results:
Vem borde vinna Svenska Greenwashpriset 2017?

Läs mer om årets nominerade

TUI
TUI framställer sig om som det bästa företaget inom charterbranschen när det kommer till hållbarhet, vilket egentligen inte säger så mycket när hela branschen är dålig. På TUI:s egen hemsida kan en läsa om hur de försöker framställa charterresorna som bättre än vad dom är genom att räkna per flygstol och sätta det i relation till reguljärflyg. Vid ett tillfälle sätter de också flygets klimatpåverkan i relation till att åka moped, och säger att flyget har lägre utsläpp. Hur flygbolag försöker trixa med siffror för att få dess klimatpåverkan att se mindre ut har även Effekt Magasin skrivit om. Att resa med flyg är det värsta sättet att transportera sig, och detta resande står för en större del av medelsvenskens utsläpp. Charterresande påverkar också den lokala miljön i landet en reser till där turistanläggningar ofta slukar vatten, till exempel.

GO4LNG
Projektet GO4LNG går ut på att bygga en ny fossilgasterminal i Göteborgs Hamn där de vill ta emot flytande fossilgas för att kunna använda det som fartygsbränsle, skeppa det vidare på tåg och lastbil samt kunna koppla på det på det svenska gasnätet genom att bygga en ny gasledning.
Att bygga en ny terminal som ämnar öka användningen av ett fossilt bränsle både i kapacitet och antal år, och samtidigt försöka sälja in fossilgas som ett klimatsmart och rent alternativ är anledningen till att projektet GO4LNG nominerats till Greenwashpriset. Forskning visar att fossilgas har minst lika hög klimatpåverkan som andra fossila bränslen när en ser till hela livscykeln, något som inte redovisas av projektet. Projektet byggs av företaget Swedegas i samarbete med Göteborgs Hamn och alla planer är godkända av Göteborgs Stad, som säger sig vilja vara en av Sveriges bästa miljö och klimatstäder. All den tid, energi och många miljarder projektet kostar måste istället läggas på att utveckla fossilfria och hållbara lösningar.

Svenskt Flyg
Genom att felaktigt räkna koldioxid utsläpp per flygstol, istället för det totala resandet, får Svenskt Flyg det att se ut som att utsläppen från flyget minskar. När det tittas på det totala resandet, både inrikes och utrikes kan en se att utsläppen från svenskens flygande har ökat sedan 1990. Svenskt Flyg motsätter sig aktivt den föreslagna flygskatten och förlitar sig istället på teknik och alternativa bränslen, samt hyllar Internationella civila luftfartsorganisationens styrmedel som ska träda i kraft 2020 och då reglera utsläppen genom utsläppshandel. Dem förlitar sig alltså på tekniska och alternativa lösningar, som inte löser höghöjdsproblemen, samt vill tillåta flygets påverkan att öka fram till 2020 och därefter fortsätta öka om det bara kan kompenseras för. Naturvårdsverket har bland annat rapporterat om hur mycket flygets klimatpåverkan ökar

Hagainitiativet
Med mycket hög svansföring i klimatfrågan, samlar Hagainitiativet en rad storföretag varav många är mycket långt ifrån bäst i sina respektive branscher och har fått hård kritik från miljörörelsen. Det gäller t.ex. byggföretaget JM, AkzoNobel och Fortum. Den mest centrala klimatpåverkan från respektive företag är inte heller med. Det som kallas Scope 3 i det som Hagainitiativet baserar sin klimatbokslut på kan stå för upp till 90% av den klimatpåverkan som företagen ger upphov till, något som kan läsas om här. Denna del är dock något som Hagainitiativet inte tar med i sina klimatbokslut.

Här kan du läsa mer om vilka som har vunnit tidigare år