svenska-greenwashprisetSvenska Greenwashpriset delas ut årligen av Jordens Vänner med stöd av Konsumentverket till företag, organisationer och makthavare som skapat sig en överdrivet grön image med vilseledande marknadsföring och/eller annan kommunikation. Läs mer om greenwash här.

Nu kan du nominera till Svenska Greenwashpriset 2017! Sista dagen att nominera ett företag, en organisation, grupp eller person som sysslar med miljöfarlig, eller mindre miljövänlig, verksamhet och som samtidigt försöker skapa en bild av sig som miljövänlig, är den siste januari 2017. Skicka din kortfattade nominering (max en A4) till greenwashpriset(a)jordensvanner.se redan idag. Vi tar sedan fram upp till fyra kvalificerade slutfinalister att rösta på för att utse årets oärligaste miljöimage.

Vilka har vunnit tidigare?

Svenska Greenwashpriset 2016 vanns av Miljöpartiets partistyrelse. 
Nomineringen löd: Inför riksdagsvalet 2014 lovade Miljöpartiet att verka för att Vattenfalls kolkraftsverksamhet skulle avvecklas. Detta vallöfte sveks när Miljöpartiet som en del av regeringen valde att försöka sälja kolkraften istället för att avveckla den. Utöver det var den miljöpartistiska delen av regeringen huvudansvarig för Sveriges undfallande roll under FN:s klimattoppmöte COP21 i Paris i december 2015. Ansvariga i partistyrelsen har också hyllat Parisavtalet, som helt saknar konkreta beslut och bindande formuleringar för hur klimatet ska räddas.
Övriga nominerade var Ekobyggmässan, Miljöpartiets partistyrelse, Stockholmshem samt Volkswagen Sverige.

Vinnare 2015 är Cecilia Malmström och TTIP
Nomineringen löd: Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström är nominerad till Svenska Greenwashpriset 2015 då hon framhåller handelsavtalet Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) som något positivt för konsumenter och miljö när avtalet i själva verket är ett allvarligt hot mot hälsa, miljö och djurskydd.
Övriga nominerade var The Body Shop, EcoEnergy, FSC Sverige och Rikshem AB
Läs mer om Svenska Greenwashpriset 2015 här

Vinnare 2014 är Trafikverket och Förbifart Stockholm
Nomineringen löd: Trots att Förbifart Stockholm kommer att leda till mer biltrafik och fler köer samt strider mot de transportpolitiska målen om god tillgänglighet uppger Trafikverket det motsatta.
Övriga nominerade var Santa Maria och Findus, EU och EU-kommissionen, Vattenfall och Ängelholms kommun
Läs mer om Svenska Greenwashpriset 2014 här

Vinnare 2013 är AP-fonderna.
Nomineringen löd: De svenska AP-fonderna har till uppdrag att förvalta svenska folkets pensionspengar, och placera dem med hänsyn till miljö och etik, utan att det påverkar avkastningen negativt. I detta förhåller de sig också till internationella riktlinjer. Ett av de företag som första och sjunde AP fonden investerar i är Sime Darby som anklagats för att bryta mot FNs Global Compact riktlinjer som första AP fonden uppger sig följa. Dessutom investerar AP-fonderna drygt 9 500 miljoner kronor i världens sex största oljebolag och inget av de företag där AP-fonderna har sina största investeringar prioriterar förnyelsebar energi. Detta rimmar mycket dåligt med fondernas krav på att ta hänsyn till miljö och etik.
Övriga nominerade var Stockholms Stad, Fortum Värme och ICA
Läs mer om Svenska Greenwashpriset 2013 här