advance bad cash credit loan loan pecnaoDe senaste tre dagarna har över 150 urfolksrepresentanter från tre delstater i brasilianska Amazonas deltagit i ett möte i syfte stärka urfolksrörelsen samt enas om en gemensam agenda för framtiden. Kvinnor och män från 54 olika urfolksstammar diskuterade bland annat den aktuella situationen, till exempel de lagändringar som riskerar att allvarligt inskränka deras rättigheter och territorier. Representanter valdes för att delta i statliga och regionala politiska diskussioner.

binary options strategy uk

pay day loans cash advance Ett planeringsmöte med kvinnliga urfolksrepresentanter genomfördes där det diskuterades hur deras röster kan höras mer i den politiska debatten och hur de kan förbättra sin interna kommunikation.

chart software für binäre optionen Mötets avslutades med en manifestation utanför den lagstiftande församlingen i regionens huvudstad Porto Velho. Urfolksrepresentanterna fördömde de pågående illegala invasionerna av deras territorier samt lagförslaget (PEC 215) som kommer att försvåra försvaret av territorierna. För att påkalla uppmärksamhet och mana till handling lämnades en sammanställning av urfolkens största och mest akuta frågor över till regionala politiker.

binäre optionen finanzamt Mötet anordnades bland annat av Kanindé, en icke-statlig organisation som arbetar med att förstärka urfolkens rättigheter och som stöds av Jordens Vänner.

binäre optionen jobs För mer information, kontakta Bo Johansson, bo.johansson@jordensvanner.se