Förbifart Stockholm, Skärholmen 2016. Foto: CC BY-SA 4.0 Holger Ellgaard

optionrally login Förbifart Stockholm, Skärholmen 2016. Foto: CC BY-SA 4.0 Holger Ellgaard

prescription anavar Till:
Regeringen (Miljödepartementet och Näringsdepartementet)
Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet.
För kännedom till Naturvårdsverket och Trafikverket

Tadalafil bliver billigere Trafikverket publicerade sent omsider, den 24 februari, sin klimatrapport ”Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser”. Rapporten konstaterar att teknikutveckling inte är tillräcklig om klimatmålen ska uppnås. Det är också nödvändigt ställa om från bilresor till kollektivtrafik och cykel.

ثنائي الخيار بوت I rapportens bilaga kan man utläsa vad det betyder för olika delar av landet och för Sverige i sin helhet. För storstadens tätortsdelar måste bilresorna (i personkilometer) 2030 minska med 30 % i relation till 2010 och med 48 % i relation till Business As Usual (BAU). I praktiken betyder det att biltrafiken måste halveras i förhållande till Trafikverkets egna prognoser!

demo account binary options Kollektivtrafiken i samma område måste öka med 127 respektive 88 %, dvs nästan fördubblas i förhållande till prognoserna. Cykel och gång måste öka med 300 respektive 260 %, dvs nästan tredubblas.

För Viagra 150 mg ingen recept Dessa data utgår från de klimatmål Sverige hade före klimatförhandlingarna i Paris. I Paris kom världens länder överens om att skärpa ambitionerna från tvågradersmålet till ett mål så nära 1,5 grader som möjligt. Denna skärpning har ännu inte konkretiserats i den svenska klimatpolitiken, men självklart är det angeläget att få fram nya konkreta mål för t ex transporterna.

köp Viagra gel Samtidigt som Parisförhandlingarna förbereddes startade 30-miljardersbygget ”Förbifart Stockholm” så smått. Det är inte bara ett eftersläpande BAU-projekt. Det ökar i sig biltrafiken och minskar kollektivtrafiken. Budgeten för ”Förbifarten” vilar på intäkter från trängselskatter och förutsätter en 70-procentig ökning av biltrafiken till 2035.

http://ekja.ee/?sekvoya=fibonacci-per-opzioni-binarie fibonacci per opzioni binarie Mot bakgrund av ovanstående anhåller vi om svar på följande tre frågor:
dmc fx 77 1. Hur mycket ”extra” måste biltrafiken minska och kollektivtrafik respektive gång och cykel öka för att tillgodose Parisöverenskommelsens mål?
verita opzioni binarie 2. Kan ett färdigställande av ”Förbifart Stockholm” bedömas stå i överensstämmelse med Sveriges åtaganden enligt Parisavtalet?
vart kan man köpa Sildenafil Citrate online 3. Vilket alternativ är mest ansvarsfullt:
libri trading gratis         A) Att avbryta bygget av ”Förbifarten” snarast och omfördela resurserna till kollektivtrafik och den regionala cykelplanen eller
forex kreditkort logga in         B) Att bygga färdigt ”Förbifarten” för trafikmängder som aldrig kommer att finansiera bygget eller som bidrar till att Sveriges klimatmål saboteras?

buy Priligy online overseas Vi önskar ta del av era svar senast den 1 juni 2016. De kan skickas till info(a)klimataktion.se

fineco trading on line Vi kommer att sammanställa och publicera svaren i god tid innan Almedalsveckan.

Med vänliga hälsningar,

Alternativ Stad, Göran Folin
Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen
Djurgården Lilla Värtan Miljöskyddsförening, Claes Trygger
Jordens vänner, Ellie Cijvat
Klimataktion, Jonas Bane
Klimataktion Stockholm, Karin Wahlgren
Kollektivtrafikant Stockholm, Gertrud Brorsson
Lovö Hembygdsförening, Bertil Ottosson
Mälaröarnas Naturskyddsförening, Bo Nylén
Nacka Naturskyddsförening, Ronny Fors
Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Mårten Wallberg
Nej till Västerleden, Björn Magnusson
Norra Järva Stadsdelsråd, Arne Johansson
Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm, Jan Strömdahl
Nätverket Gräv ner Förbifarten i Hjulsta, Björn Sundblad
Stockholms Naturskyddsförening, Anders Tranberg
Söderorts Naturskyddsförening, Staffan Winter