opzioni binarie senza bonus best binary option broker in uae FSC Sveriges (Forest Stewardship Council) märkning av skogsprodukter framstår som ett hållbarhetsmärke medan organisationen, mot sina egna regler, konsekvent ger dispens för användning av gifter i skogsbruket. Än värre är att destruktivt kalhygge tillåts och framställs som en hållbar metod. Certifieringen har visat sig vara svag och i princip innebär att inga åtgärder vidtas när certifierade skogsbrukare bryter mot överenskommelsen. Märkningen upprätthåller en idé om att kalhyggesbruket i kombination av små skyddade områden kan vara ett hållbart system för Sveriges skogar i framtiden. Att använda certifiering som inte betyder något är ett typiskt greenwash-knep. FSC nomineras därför till Svenska Greenwashpriset 2015.

cash advance voucher form FSC har vid flertalet exempel inte gjort någonting åt avverkning av skyddsvärd skog och miljöer med hotade arter. Ett exempel är certifierade Sveaskog, som ägs av svenska staten, som avverkat skyddsvärd skog mot FSCs egna krav, utan att bli uteslutna. Ett talande undantag är IKEA som i Ryssland fick sitt certifikat från FSC indraget efter fem (!) övertramp av den värsta sorten enligt certifikatet. Ungefär hälften av Sveriges skogsplantager är certifierade enligt FSC.

Jordens Vänner satt tidigare med i FSCs styrelse där vi inte fick något gehör för det hyggesfria skogsbruket som vi förespråkar. Jordens Vänner gick ur FSC år 2012. Samma år nominerades FSC till greenwashpriset. Att FSC återigen är nominerade belyser hur certifieringen går i fel riktning, och måste skärpa till sig.

instant cash loans ltd Citat från 2012 av Jordens Vänners skogsexpert Carl-Gustav Lundgren

”Utarmningen av skogsekosystemen fortsätter. Forskarna konstaterar att det inte finns tillräckligt med livsmiljöer för de hotade arterna. Ändå kalhuggs de sista resterna av gammelskogar. För att svenskt skogsbruk ska bli hållbart krävs en insikt om en nödvändig omställning.”

Enligt Carl-Gustaf Lundgren har de ekonomiskt starka aktörerna inom skogsnäringen för stor makt. De sitter på majoriteten av platserna i rådet, samtidigt är de helt ointresserade av att ändra sitt skogsbruk. Resultatet blir att kalhyggesbruket i den svenska skogen fortsätter och certifieras av FSC.

small installment loans with no credit check ohio Källor
http://www.jordensvanner.se/2014/pressmeddelande-ikea-far-fsc-certifiering-indragen-i-ryska-karelen

http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/sveaskog-bryter-mot-certifieringen-fsc

http://www.jordensvanner.se/2012/jordens-vanner-lamnar-skogsmarkningen-fsc-konsumenterna-blir-lurade

traders leader Pressmeddelande
2015-04-22 FSC, en omdiskuterad nominering till Svenska Greenwashpriset 2015

unborn baby loans Svenska Greenwashpriset 2015
Jordens Vänner delar ut Svenska Greenwashpriset för att uppmärksamma de som sprider falska miljöbudskap, så kallad greenwash. Greenwash innebär att företag, organisationer eller makthavare använder falska miljöbudskap i sin marknadsföring och kommunikation. Vi har i år fått in rekordmånga nomineringar till Svenska Greenwashpriset, vilket visar på ökat intresse och ökad medvetenhet om greenwash. Läs mer

  1. opzioni binarie per professionisti Rösta Svenska Greenwashpriset 2015
  2. (obligatoriskt)
  3. (obligatoriskt)
 

cforms contact form by delicious:days