Kosmetik- och hygienproduktkedjan The Body Shop är nominerade till Svenska Greenwashpriset 2015. The Body Shop har en etiskt och miljömässigt positiv framtoning och image och hävdar att de använder sig av försiktighetsprincipen i sitt val av kemikalier. Läser man lite noggrannare på innehållsförteckningarna visar det sig dock snabbt att miljötveksamma ämnen är vanliga i deras produkter, exempelvis sannolikt hormonstörande parabener som förbjuds inom många miljömärkningar. I sortimentet finns även en stor avsaknad av ekologiskt märkta råvaror eller certifierade produkter vilket innebär att de inte kontrolleras av externa parter. Vi ser att det är dags för The Body Shop att höja kraven på sig själva i takt med att lagstiftningen blir hårdare för att de ska leva upp till sin egen image om extra hänsyn till djur och natur.

Ett tecken på greenwashing är att ett företag eller organisation lyfter fram landvinningar som miljöbättre trots att de egentligen bara lever upp till lagen på området eller inte ens det.

The Body Shop framhäver på sin webbsida att de arbetar med att i framtiden dela upp kasserade produkter i förpackningar och innehåll till kompost för att undvika deponering. Enligt Sveriges avfallsförordning ska producenten göra detta enligt lag. De skriver också i sin Values Report 2009 att de flesta av deras produktförpackningar ingår i återvinningssystem. The Body Shop framhäver detta som miljöarbete utöver vad som krävs trots att det är lagstadgade krav i Sverige att alla förpackningar måste vara återvinningsbara.

The Body Shop hade 2009 ambitionen att certifiera sig enligt ”The Institute for Market Ecology”, en extern certifieringssystem för etiskt, ekologisk och rättvis handel. Body Shops syns dock inte till i deras listor på certifierade företag. Ingredienser i vissa produkter på webbsidan beskrivs som ekologiska men har inga märkningar. Ordet ekologisk inom kosmetikaprodukter har tyvärr inga garantier utan märkningar.

“We adopt a precautionary approach to the use of chemicals” skriver The Body Shop i sin Values report från 2009 (ingen uppdaterad rapport finns attt tillgå). Trots detta så har vi återfunnit miljöproblematiska ämnen i deras ingredienser. Exempelvis Butylparaben, Isobutylparaben (förbjuden inom EU och måste vara ur sortimentet år 30 juli 2015), EDTA, Nylon- 12, Polythelen och aluminium. Flertalet parabener återfinns i många av The Body Shops produkter. Vissa parabener är bevisat hormonstörande och det undersöks om fler är det. Många miljömärkningar förbjuder parabener helt av försiktighetsprincipen men The Body Shop gör det inte.

The Body Shop lägger mycket energi på att lyfta fram sina råvaror och interna arbete som framstående på miljöområdet. The Body Shop bidrar till kampanjer inom mänskliga rättigheter, klimat och mot tester på djur vilket vi ser som positivt. Samtidigt lyser interna miljöledningssystem och tredjepartsmärkningar såsom NaTrue och Ecocert med sin frånvaro. Nomineringen av The Body Shop går vidare med vår förhoppning om att de i framtiden ska leva upp till sin image. Många andra företag är långt före med miljömärkningar och strukturerade miljöarbeten och vi tycker att The Body Shop ligger efter i detta arbete vilket de grönmålar med sin externa kommunikation.

Källor
http://www.thebodyshop.se/services/pdfs/values_report_2009.pdf

http://buav.org/about-us/buav-and-the-buav-charitable-trust/buav/

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-2006-1273/

http://www.natrue.org/certification/

http://www.ecocert.com/en/our-approach

http://www.sverigeskonsumenter.se/Halsa/Fakta/PARABENER/

http://www.imo.ch/logicio/pmws/indexDOM.php?client_id=imo&page_id=clients&lang_iso639=en

Svenska Greenwashpriset 2015
Jordens Vänner delar ut Svenska Greenwashpriset för att uppmärksamma de som sprider falska miljöbudskap, så kallad greenwash. Greenwash innebär att företag, organisationer eller makthavare använder falska miljöbudskap i sin marknadsföring och kommunikation. Vi har i år fått in rekordmånga nomineringar till Svenska Greenwashpriset, vilket visar på ökat intresse och ökad medvetenhet om greenwash. Läs mer

  1. Rösta Svenska Greenwashpriset 2015
  2. (obligatoriskt)
  3. (obligatoriskt)
 

cforms contact form by delicious:days