Nu går det att rösta på de nominerade till Svenska Greenwashpriset 2015

Greenwashpris 2014 gick till Trafikverket och Förbifart Stockholm. Med följande nomineringstext, ”trots att Förbifart Stockholm kommer att leda till mer biltrafik och fler köer samt strider mot de transportpolitiska målen om god tillgänglighet uppger Trafikverket det motsatta på sin hemsida, därför nominerades Trafikverket och Förbifart Stockholm till Svenska Greenwashpriset 2014.” Läs mer.

Övriga nominerade till Svenska Greenwashpriset
Cloetta*, Santa Maria och Findus nominerades till det svenska Greenwashpriset 2014 eftersom dessa företag använder sig av RSPOs certifiering för att stödja sitt användande av hållbar palmoljeproduktion trots att det inte finns något stöd för att RSPO certifierad palmolja faktiskt är hållbart producerad. Läs mer.
*Cloetta har nu blivit struken för att de har erkänt att deras palmolja inte är hållbar. 

EU och EU-kommissionen, då EU länderna inte lever upp till sina löften om att verka för att begränsa temperaturökningen till 2 C genom otillräckliga satsningar och ignorans av klimatforskningen nominerades EU och Europeiska-kommissionen till 2014 års Svenska Greenwashpris. Läs mer.

Vattenfall nominerades till 2014 års Greenwashpris därför att bolaget driver kolkraftsanläggningar och planerar att satsa ytterligare på kolkraft och konsekvent minskar sina planerade vindkraftssatsningar, vilket också ökar de redan stora utsläppen betydligt. Detta samtidigt som bolaget uppger sig sträva efter att leverera en hållbar produktion och distribution av energi, samt vara ledande i energiövergången som bidrar till ett minskat utsläpp av koldioxid. Läs mer.

Ängelholms kommun nomineras till Svenska Greenwashpriset 2014 då kommunen ansöker om att bli ekokommun samtidigt som den verkar för vägprojekt i naturområden. Läs mer.

Vad innebär Greenwash?
Det allt större miljöengagemanget i samhället leder till ett allt större behov hos företag och organisationer att framstå som ansvarsfull och klimatvänlig. För många företag och organisationer innebär det att de ställer om sin verksamhet och minskar sin miljöpåverkan. Fast det finns även företag som använder marknadsföring för att framstå som ansvarsfulla för miljön och klimatvänliga, utan att vara det, denna typ av marknadsföringsstrategi har fått ett eget namn, ”greenwash”.

Den massiva marknadsföringen gör det även svårt att navigera bland mängden av budskap, påståenden och märkningar om vad som är miljövänligt. För att uppmärksamma och informera om greenwash delar Jordens Vänner ut det årliga Svenska Greenwashpriset under Almedalsveckan. Våra klimatinformatörer håller även workshops om greenwash.