Nu går det att rösta på de nominerade till Svenska Greenwashpriset 2015

Röstningen är avslutad! Tack till alla ni som röstade på Svenska Greenwashpriset 2013

2013 års Svenska Greenwashpris gick till…  AP-Fonderna Priset delades ut under högtidliga former i Almedalen den 3 juli. Nomineringen löd:

AP-fonderna investerar i oljebolag och bryter mot riktlinjer de lovat följa

De svenska AP-fonderna har till uppdrag att förvalta svenska folkets pensionspengar, och placera dem med hänsyn till miljö och etik, utan att det påverkar avkastningen negativt. I detta förhåller de sig också till internationella riktlinjer. Ett av de företag som första och sjunde AP fonden investerar i är Sime Darby som anklagats för att bryta mot FNs Global Compact riktlinjer som första AP fonden uppger sig följa. Dessutom investerar AP-fonderna drygt 9 500 miljoner kronor i världens sex största oljebolag och inget av de företag där AP-fonderna har sina största investeringar prioriterar förnyelsebar energi. Detta rimmar mycket dåligt med fondernas krav på att ta hänsyn till miljö och etik.

Läs mer om AP-fondernas brister när det gäller hänsyn till miljö och etik  och i en debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet

Läs om Jordens Vänners, Kristna Fredsrörelsens, FIAN:s och LAG:S aktion för etiska pensioner 17 april 2013

 

Övriga nominerade var:

Stockholms stad som eldar med kol och bygger Förbifart  

Stockholms Stad har satt ett ambitiöst mål för att minska sina växthusgasutsläpp till 2015. För att nå detta mål krävs att Fortums koleldande kraftvärmeverk i Värtahamnen minskar sin koleldning. Fortum, där Stockholms stad är samägare, har däremot dragit tillbaka sina planer på att denna minskning kan genomföras innan 2015. För att Stockholms Stad ska nå målet måste även stora insatser inom transportsektorn ske, något som inte är förenligt med planerna på att bygga Förbifarten.

Mer om Stockholms Stad läser du här

 

Fortum Värme sänder ut olivgrönskande budskap men insatsen är liten

Fortum Värme beskriver hur Stockholms fjärrvärme består till stor del av förnybar och återvunnen energi trots att bolagets koleldande kraftvärmeverk, KVV6, ligger i Stockholm. På reklamskyltarna syns olivkvistar och olivkärnor med texten ”Ännu fler olivkärnor blir el och fjärrvärme”. Inblandningen av biobränsle i form av olivkärnor är dock endast ca 4 % av bränslet i KVV6. Från början var det meningen att satsningen av biobränsle skulle minska de fossila bränslena till 50 % till och med 2015 men det målet har nu reducerats. Missvisande skyltar och reducerade mål stämmer inte överens med deras mål om ett klimatneutralt Stockholm.

Läs mer om Fortum Värme här

 

ICA lovar närproducerat men kör med importvaror i egna märken

ICA hävdar att de vill ta sitt ansvar för miljö och samhälle, bland annat genom att främja närproducerat. Genom att sälja närproducerade varor hävdar Ica att de erbjuder mångfald, stödjer småskalig produktion och lokala jobb. De stödjer dock inte småskalig produktion eller lokala producenter när de köper in varor till sitt eget varumärke. I sitt eget sortiment har Ica valt att importera exempelvis grädde från Österrike och låter denna konkurrera med de lokala alternativen något som knappast främjar de närproducerade produkterna.

Läs mer om ICAs egna varor och handlaren som bojkottade grädden