Friends of the Earth Europe och MJV fokuserar på hur EU:s jordbrukspolitik driver fram storskalig djurhållning och massimport av djurfoder, framför allt soja. Briefingen finns även på svenska: ”Hur EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) leder till avskogning och social misär i Sydamerika” (pdf)

>> Läs mer om soja och nötkött och dess inverkan på Amazonas och Cerradon i Brasilien